Бүләкләр төрләре
 

Татарстан Республикасы Президентының Рәхмәт сүзе Татарстан Республикасында дәүләтчелекне, җирле үзидарәне, икътисадны, сәнәгатьне, авыл хуҗалыгын, фәнне, мәдәниятне, сәнгатьне, мәгарифне, сәламәтлек саклауны, спортны үстерүгә зур өлеш керткән, законлылыкны, хокук тәртибен, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен яклауны тәэмин итүдәге казанышлары, Татарстан Республикасында гражданнар тормышын яхшыртуга юнәлтелгән хуҗалык, фәнни, социаль-мәдәни, иҗтимагый, хәйрия эшчәнлегендә югары уңышларга ирешүләре өчен, Татарстан Республикасы алдындагы башка казанышлары (ирешкән уңышлары) өчен бүләкләүнең бер рәвеше булып тора.

Татарстан Республикасы Президентының Рәхмәт сүзе белән Россия Федерациясе гражданнары, чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар һәм оештыру-хокукый формаларына һәм милек формаларына карамастан, дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар, шәхси эшкуарлар коллективлары бүләкләнә.

Татарстан Республикасы Президентының Рәхмәт сүзе Татарстан Республикасы Президентының 2011 елның 27 декабрендәге ПУ-873 номерлы Указы белән (2016 елның 12 августындагы  үзгәрешләре белән) гамәлгә куелды.