РӘСМИ ДОКУМЕНТЛАР

ТР Законы
ТР Законы № 87-ТРЗ от 07.11.2018
“Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына һәм “Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында” Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында
ТР Законы № 86-ТРЗ от 07.11.2018
«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында
ТР Законы № 85-ТРЗ от 07.11.2018
«Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
ТР Законы № 84-ТРЗ от 07.11.2018
“Татарстан Республикасы территориясендә энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында” Татарстан Республикасы Законының 2 һәм 4 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында
ТР Законы № 83-ТРЗ от 07.11.2018
Татарстан Республикасы Сайлау кодексына һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
ТР Президенты Указы
ТР Президенты Указы № ПУ-776 от 14.11.2018
Татарстан Республикасының кайбер торак пунктлары территорияләрендә терлекләр котыру авырулы булганга, аларның иминлексезлеге сәбәпле урнаштырылган карантинны бетерү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-775 от 14.11.2018
Татарстан Республикасы Питрәч районының Аркатау авылы территориясендә терлекләр котыру авырулы булганга, аның иминлексезлеге сәбәпле карантин кертү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-771 от 14.11.2018
Татарстан Республикасы муниципаль районнарында һәм шәһәр округларында Россия Федерациясе гражданнарын хәрби исәпкә кую комиссияләре турында
ТР Президенты Указы № ПУ-770 от 12.11.2018
А.С. Груничевны Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе итеп билгеләп кую турында
ТР Президенты Указы № ПУ-769 от 12.11.2018
А.Р. Шәфигуллинны Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы Секретаре вазыйфасыннан азат итү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-768 от 12.11.2018
«Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен» ордены медале белән бүләкләү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-767 от 12.11.2018
«Өч миллиард тонна Татарстан нефтен чыгару уңаеннан» медале белән бүләкләү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-766 от 10.11.2018
Татарстан Республикасы Сарман районының аерым территориясендә терлекләр котыру авырулы булганга, аның иминлексезлеге сәбәпле кертелгән карантинны бетерү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-765 от 07.11.2018
Татарстан Республикасының «Фидакарь хезмәт өчен» медале белән бүләкләү турында
ТР Президенты Указы № ПУ-762 от 01.11.2018
Хокук бозуларны профилактикалау буенча Татарстан Республикасы Хөкүмәт комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында
ТР Президенты Боерыгы
ТР Президенты Боерыгы № 382 от 15.11.2018
Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасында милли һәм федераль проектларны гамәлгә ашыруга җаваплы кураторлар һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары исемлеген раслау турында» боерыгына үзгәрешләр кертү хакында
Килешү
Килешү № 53 от 12.11.2018
Татарстан Республикасы һәм Томск өлкәсе арасында сәүдә-икътисадый, фәнни-техник, социаль-мәдәни һәм башка төр хезмәттәшлек турында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования