ТР Законы

Декабрь 2017
№ 100-ТРЗ от 23.12.2017
“Кукмара муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Татарстан Республикасы Кукмара суд районы буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 99-ТРЗ от 23.12.2017
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 98-ТРЗ от 23.12.2017
«Адреслылык принцибын саклау һәм мохтаҗлык критерийларын куллану бурычыннан чыгып социаль яклау чараларын бирүне исәпкә алу һәм камилләштерү өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында
№ 97-ТРЗ от 22.12.2017
“Оешмалар мөлкәтенә салым турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында
№ 96-ТРЗ от 22.12.2017
Татарстан Республикасында физик затлар мөлкәтенә 2016 елгы салым чорында түләнергә тиешле салым буенча недоимка суммасына пеня исәпләнә башлау датасын билгеләү турында
№ 95-ТРЗ от 22.12.2017
“Уен бизнесына салым ставкалары турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында
№ 94-ТРЗ от 22.12.2017
«2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 93-ТРЗ от 22.12.2017
«2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 92-ТРЗ от 19.12.2017
Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында
№ 91-ТРЗ от 14.12.2017
“Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты статусы турында” Татарстан Республикасы Законының 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында
Copyright © 2010 — 2018
Аппарат Президента Республики Татарстан
Яндекс цитирования