ТР Законы

Апрель 2018
№ 24-ТРЗ от 11.04.2018
Югары Ослан муниципаль районының «Яр буе Морквашы авыл җирлеге» һәм «Октябрь авыл җирлеге» муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 23-ЗРТ от 11.04.2018
“Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында” Татарстан Республикасы Законының 5 статьясына үзгәрешләр кертү хакында
№ 22-ТРЗ от 11.04.2018
“Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Федераль законны гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 21-ТРЗ от 11.04.2018
“Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 20-ТРЗ от 11.04.2018
“Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 19-ТРЗ от 11.04.2018
“Татарстан Республикасында гражданнарның эконом класслы торак сатып алуга хокукларын гамәлгә ашыру өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 18-ТРЗ от 11.04.2018
Татарстан Республикасында беренче бала тууга (уллыкка алынуга) бәйле рәвештә айлык түләүне билгеләүне һәм гамәлгә ашыруны оештыру турында
№ 17-ТРЗ от 11.04.2018
«Татарстан Республикасында торак урыны һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләүнең төбәк стандартлары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
№ 16-ТРЗ от 11.04.2018
«Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
Март 2018
№ 15-ТРЗ от 22.03.2018
Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
Copyright © 2010 — 2018
Татарстан Республикасы Президенты Аппараты
Яндекс цитирования