"Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2007 елның 5 июлендә кабул ителде

1 статья. "Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварында кабул ителгән 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына (Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 1, (II бүлек), 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә:

"Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлеге составына керүче авыл җирлекләре

Карта-схемадагы №Муниципаль берәмлек
1Айбаш авыл җирлеге
2Алан-Бәксәр авыл җирлеге
3Әлдермеш авыл җирлеге
4Каенлык авыл җирлеге
5Бөреле авыл җирлеге
6Олы Битаман авыл җирлеге
7Олы Кавал авыл җирлеге
8Биектау авыл җирлеге
9Дөбъяз авыл җирлеге
10Казаклар авыл җирлеге
11Константиновка авыл җирлеге
12Коркачык авыл җирлеге
13Мәмдәл авыл җирлеге
14Мүлмә авыл җирлеге
15Ташлы Кавал авыл җирлеге
16Усад авыл җирлеге
17Чыпчык авыл җирлеге
18Пермяк авыл җирлеге
19Алат авыл җирлеге
20Семиозерка авыл җирлеге
21Красносельский авыл җирлеге
22Сосновка авыл җирлеге
23Суыксу авыл җирлеге
24Шәпше авыл җирлеге
25Шуман авыл җирлеге
26Ямаширмә авыл җирлеге
27Дачный авыл җирлеге
28Иске Казан авыл җирлеге
29Чернышевка авыл җирлеге
30Чыршы авыл җирлеге
31Татарстан Республикасы җирләренең дәүләт резервы составына керүче җир кишәрлекләре".

2 статья. Әлеге Закон рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы Президенты М.Ш.Шәймиев

Казан, Кремль

2007 елның 26 июле

№ 34-ТРЗ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования